Kontakt

Adresa:

Maršala Tita 102
Selenča
Srbija

Telefoni:

381 21
774 000
774 005
774 018
774 065
774 462

Kako do nas doći

Prikaži mapu

Ako vas zanima kako do nas doći, pogledajte google mapu sa rutom do naše lokacije.
(Napomena: potrebna informacija o vašoj geolokaciji)

Stovarište građ. materijala

Telefon:

381 21
773 400

Građevinska operativa

Telefoni:

381 21
774 060
774 111

Fax:

381 21
774 058

Restoran Bussines Club:

Telefon:

381 21
774 388